Tīrība un spodrība...
ir katra saimnieka rota
mūsu kontaktinformācija:
klientuserviss@tiribaskomforts.lv

 
KONTAKTINFORMĀCIJA


GATIS KRASTIŅŠ
Uzņēmuma vadītājs
Mob.tel.: +371 26005529
E-pasts: klientuserviss@tiribaskomforts.lv

Mūsu rekvizīti:
SIA "Tīrības komforts"
Reģ.Nr. 43603035512
Sudraba Edžus iela 3, Jelgava, LV-3001
A/S SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV87UNLA 0050 0225 69051